Algemene Voorwaarden voor deze actie

 
 1. Bereik
Deze actie wordt gehouden in meerdere landen, zijnde de volgende: Nederland, Belgie, Frankrijk, Spanje, Italie, Finland, Zweden, Noorwegen.
In elk land zijn er 3 websites die meedoen: Gamekeys/MMOCode (PC), Livecodes (XBOX) en PSNCode (Playstation).
 
 1. Prijzen
Voor elk verhaal/sprookje zijn er 3 prijzen te winnen. Afhankelijk van de medewerking van een aantal partners kunnen dit er meer worden. De gegarandeerde 3 prijzen zijn Gift Cards. Welke Gift Cards is afhankelijk van de voorkeur voor een platform van de winnaar(s). De waarde is minimaal €20 en maximaal €25, afhankelijk van het gekozen platform en de beschikbare waardes voor dat platform.
De Hoofdprijs is een reis naar de Paris Games Week voor twee personen.
De winnaar van de hoofdprijs ontvangt:De winnaar wordt willekeurig gekozen uit de pot met deelnemers die voldoen aan de voorwaarden van de actie. Dat wil zeggen dat zij de antwoorden juist hebben beantwoord en een geldig e-mail adres hebben achter gelaten.
Op maandag 17 Augustus wordt de winnaar bekend gemaakt op Facebook, Twitter en onze websites. Ook sturen wij de winnaar een e-mail. De winnaar heeft vervolgens zeven dagen om te reageren en zijn e-mail adres te bevestigen. Dit kan als reactie op de posts met de winnaars-aankondiging, via e-mail, of per telefoon. Als de winnaar niet binnen zeven dagen heeft gereageerd, wordt er opnieuw willekeurig een winnaar gekozen uit de rest van de pot met deelnemers.
 
 1. Toelatingsvoorwaarden
Om de Hoofdprijs te kunnen winnen dient de deelnemer op zijn minst achttien jaar oud zijn en een geldig reisdocument te bezitten (voor een reis naar Frankrijk).
Slechts één deelname per persoon is toegestaan. Wij kunnen dit op meerdere manieren controleren. Als er enige verdachte activiteit gaande is, behouden wij ons het recht om deze persoon te verwijderen uit de database.
 
 1. Beschrijving Actie
De actie bestaat grofweg uit drie delen en dat zijn de volgende:Dit bestaat uit 6 korte verhalen. In deze verhalen hebben we verschillende referenties naar games “verborgen”. Om in aanmerking te komen voor de prijzen voor dat verhaal, dient de deelnemer op zijn minst twee van deze referenties te posten in de comments onder het verhaal.Tijdens deze week vindt Gamescom plaats in Keulen. Wij zijn hier aanwezig, en onze prinses ook. Tijdens de Gamescom plaatsen we regelmatig foto’s en hints voor wat er komen gaat. Het verhaal volgen loont!Het laatste deel van de competitie. Dit deel begint op 10 Augustus en eindigt op 14 Augustus. Tijdens deze periode plaatsen we van maandag tot en met donderdag elke dag een foto op de verschillende kanalen met daarbij een vraag. Onthoud de antwoorden!
Op vrijdag gaat er een speciale website online waar men de vier antwoorden op de vragen kan invullen samen met een e-mail adres. Als de vier antwoorden correct zijn, komt de deelname automatisch in aanmerking voor het winnen van de hoofdprijs.
 
 1. Gezondheid en veiligheid
De deelnemende persoon dient in goede conditie te zijn. De hoofdprijs bestaat uit reguliere tickets en tarieven. Aanpassing aan de standaard-prijzen en tarieven is mogelijk, maar volledig voor rekening van de winnaar.
Online Prepaid Services stelt de prijzen beschikbaar, maar is op geen enkele manier aansprakelijk voor problemen met de uitvoerders van de prijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk gehouden voor vertragingen, gezondheids-problemen of welke andere problemen tijdens de reis.
 
 

Algemene Voorwaarden

 
 1. De promoter is: Online Prepaid Services (kvk nr. 52837610) dat kantoor houdt op Hoevenweg 19, 5652 AW Eindhoven, Nederland.
 2. Medewerkers van Online Prepaid Services, hun familie of mensen die op wat voor manier dan ook verbonden zijn met de competitie, de medewerkers of hebben geholpen de competitie op te zetten zijn uitgesloten van deelname.
 3. Er zijn geen kosten voor deelname of noodzakelijk aankopen voor deze actie.
 4. Hoe je kunt deelnemen kun je vinden op de deelnemende websites. De volledige lijst van websites is onder dit document vermeld, maar voor Nederland zijn dit de volgende:
  1. https://www.gamekeys.nl/gamescom-2015-actie
  2. https://www.livecodes.nl/gamescom-2015-actie
  3. https://www.psncode.nl/gamescom-2015-actie
 5. Einddatum voor deelname aan de actie is 16 Augustus 2015. Na deze datum is het niet meer mogelijk deel te nemen.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor incomplete of niet ontvangen deelnameformulieren.
 7. De regels van de actie en de prijzen voor elke winnaar worden geplaatst op alle websites. Ook vind je daar verdere informatie en contactgegevens. (Lijst websites onder dit document)
 8. De promoter behoudt zich het recht voor om de actie te annuleren of wijzigen zonder dit te melden in extreme omstandigheden of elke andere situatie buiten het invloedssfeer van de promoter. Veranderingen in de actie zullen zo snel mogelijk worden medegedeeld aan deelnemers via alle kanalen.
 9. De promoter is niet verantwoordelijk voor inaccurate prijsbeschrijvingen die aangeboden zijn door derden.
 10. Het is niet mogelijk om de prijzen om te zetten in geld. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en we houden het recht voor om de prijs te veravngen door elke andere prijs met eenzelfde of grotere waarde zonder dit mee te delen.
 11. Winnaars worden gekozen door middel van:
Willekeurige loterij onder correcte inzendingen door middel van software ontvangen en goedgekeurd door de promoter of haar partners.
 1. De winnaar wordt op de hoogte gesteld per e-mail binne  7 dagen na het eindigen van de actie. Als de winner niet gecontacteerd kan worden of de prijs niet claimt binnen 7 dagen na notificatie, behouden we het recht een nieuwe winnaar te kiezen.
 2. De promoter zal de winnaar inlichten waar en wanneer de prijs verzilverd kan worden.
 3. De promoter’s besluiten betrekkende alle zaken die betrekking hebben tot de actie zijn bindend en daarover kan niet gecorrespondeerd worden.
 4. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 5. De actie and deze Algemene Voorwaarden zijn gebonden aan de wet en elk dispuut zal vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbank(en).
 6. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar naam en foto in materiaal bestemd voor publiciteit. Alle persoonlijke gegevens van de winnaar(s) wordt enkel gebruikt volgens de huidige regels van databescherming en zal niet worden verstrekt aan derden.
 7. Deelname aan de actie wordt gezien als acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord, gesteund of geassocieerd met Facebook, Twitter of andere sociale netwerken. Het gevraagde e-mail adres wordt door de deelnemers verstrekt aan Online Prepaid Services en geen enkele andere partij. The verstrekte informatie zal gebruikt worden op basis van de Privacy Policy van Online Prepaid Services die te vinden is op:
https://www.gamekeys.nl/privacy
 

Deelnemende Websites:


Zweden:             Xboxlivecodes.se
                           Psncodes.se
                           Mmocodes.se
Nederland:         Gamekeys.nl
                           Livecodes.nl
                           PSNCode.nl
Frankrijk:            Livecodes.fr
                           PSNCode.fr
                           Cartejeu.fr
Finland:              Livekoodi.com
                           Psnkortti.com
                           Mmokoodi.com
Belgie:                PSNCode.be
                           Livecodes.be
                           Gamekeys.be
Italie:                  Gamekeys.it
                           Livecodes.it
                           PSNCard.it
Spanje:               Livecodes.es
                           PSNCode.es
                           Gamecodes.es